HOME / News / • วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) วัดพระเชตุพน •

• วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) วัดพระเชตุพน •


วันที่ 11/08/2566


วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ ในการนี้ มอบหมายให้ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

โดยภาคบ่าย พระมหาอุดม ปญฺญาโภ ป.ธ.๖,พธ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ ,วท.บ. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม