HOME / News / • พระธรรมเทศนา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระเชตุพน •

• พระธรรมเทศนา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 07/08/2566


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบถวายให้ พระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา "อาสาฬหบูชากถา" กัณฑ์ภาคเช้า นำพระภิกษุ สามเณร ทำวัตรเช้า และอุบาสก อุบาสิกา สมาทานศีลอุโบสถ
พร้อมกันนี้ มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา "วัสสิกสาฎกอานิสังสกถา" กัณฑ์ภาคบ่าย อนุโมทนาในพิธีถวายวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) โดยมี พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธาน ซึ่งมีอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญกาลทาน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม