HOME / News / • พิธีอธิฐานเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

• พิธีอธิฐานเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •


วันที่ 07/08/2566


วันนี้ (๒ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นำพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ พระนวกภูมิ และสามเณรในพระอาราม อธิฐานเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี พระผู้มีพรรษา ๑๓๙ รูป พระภิกษุนวกะ ๗ รูป สามเณร ๓๐ รูป รวมทั้งพระอาราม จำนวน ๑๗๖ รูป อธิษฐานเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม