HOME / News / •ทำวัตรเช้ามืดเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม•

•ทำวัตรเช้ามืดเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม•


วันที่ 07/08/2566


วันนี้ (๓ ส.ค. ๖๖) เวลา ๐๕.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นำพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ พระนวกภูมิ และสามเณรในพระอาราม ทำวัตรเช้ามืด เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่พระอาราม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรตลอดพรรษากาล ณ ตำหนักวาสุกรี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๗ คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม