HOME / News / • ถวายพานพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระเชตุพน •

• ถวายพานพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 03/08/2566ขออนุโมทนาคุณรณกฤต - คุณณภษร พจมานพรชัย และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร มีกุศลเจตนาถวายพานพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ และตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพน พร้อมถวายผ้าไตรจีวร สังฆทาน และภัตตาหารโดยมีกุศลศรัทธาถวายพานพุ่มเทียนอันปราณีต และประสานจัดขนาดผ้าไตร ความสูง ความกว้าง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ครองจีวรที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ คุณภาพดี เนื้อผ้าปราณีต และจัดชุดสังฆทานด้วยตนเอง จัดไทยธรรมที่เหมาะแก่สมณวิสัย พระภิกษุสามเณรจำเป็นต้องใช้ นับว่าเป็นกุศลเจตนาอันประกอบไปด้วยปัญญา สาธุในเวยยาวัจจมัย บุญที่ขวนขวายในการอันประโยชน์ของทุกท่าน โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ขอสรรพมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านและครอบครัวพจมานพรชัยตลอดไป เอวํ โหตุ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม