HOME / News / • สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ถวายเทียนพรรษา •

• สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ถวายเทียนพรรษา •


วันที่ 28/07/2566วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน มอบถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าวัสสิกสาฏก เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม