HOME / Architecture / แสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์ประติมากรรมรูปยักษ์ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป

ประติมากรรมรูปยักษ์ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ปรากฏหลักฐานในสำเนาจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ ๓ ความว่า “แลกำแพงนั้นประกอบด้วยสิลาเขียวแผ่นใหญ่มีประตูซุ้มสามยอดไว้รูปอสูรหล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุกสูงสามศอกคืบยืนกุมตระบองอยู่ในช่องซุ้มสองข้างประตูละสองรูปเหมือนกันทั้งสี่ประตูสี่ด้านเป็นรูปอสูรแปดรูป”

  

The Statues of Demon
at the Entrance Door Facade of Phra Mondop

The statues of demon at the entrance door façade of Phra Mondop were sculptured in the reign of King Rama III, during the reconstruction period of the temple, as indicated in the mcopy of the stone inscription on the Reconstruction of Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram in that period, as follows :

and the wall is composed of big green of stone ; at the three-tiered crown design door facade, there is a pair of demon statues (“Yak”) sculptured out of alloy mixture of  zinc and tin, rising to the height of 1.75 meter, each holding a club in his hands, standing on each side. Each door is decorated with two statues, so there are altogether eight statues for the four doors.”


แสงอาทิตย์

 Saeng Athit

  แสงอาทิตย์ ผิวกายสีแดงชาด ทรงมงกุฎกระหนก ปากขบ ตาจระเข้  โอรสพญาขรแห่งกรุงโรมคัลกับนางรัชฎาสูร น้องชายมังกรกัณฐ์ มีอาวุธประจำกาย คือ แว่นสุรกานต์ ซึ่งมีฤทธานุภาพร้ายแรง ถ้าส่องไปที่ใดก็จะบังเกิดไฟเผาผลาญจนหมดสิ้น แสงอาทิตย์ฝากแว่นนี้ไว้ที่พระพรหม เมื่อต้องการใช้จึงให้พี่เลี้ยงชื่อวิจิตรไพรีไปทูลขอยืนลงมา หลังจากสหัสเดชะตาย ทศกัณฐ์ขอให้แสงอาทิตย์ออกรบ ทางฝ่ายพระรามทราบเรื่องจึงให้องคตแปลงตัวเป็นวิจิตรไพรีไปลวงขอแว่นสุรกานต์จากพระพรหมเพื่อตัดกำลัง จนในที่สุดแสงอาทิตย์ถูกพระรามสังหารด้วยศรพรหมาสตร์

  Saeng Athit had the appearance of vermilion red skin, a grinning mouth and crocodile eyes and always wore a headgear in the form of kranok style. He was the son of Phaya Khon of Rommakhan Kingdom and the younger brother of Mongkonkan. His personal weapon was an immensely powerful magnifying glass, named Surakan. Whatever it illuminates, a big fire would occur there. However, Saeng Athit deposited this glass with a Brahman and he would send his escort, Wichit Phairi to borrow it, whenever it was needed. When Sahatsadecha died, Thotsakan asked for aeng Athit’s help instead. The information of the invitation was heard by Pha Ram,Thus, he ordered Ongkhot to disguise himself to be Wichit Phairi and in that guise go to collect the Surakan Glass from Brahman ahead of Saeng Athit. Lacking this magic weapon, Saeng Athit was killed by Pha Ram by means of his Phrommat Arrow.

 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม