HOME / Architecture / 经堂

经堂经堂

帕门德布(Phra Mondob)是一座四面经堂,设计用于收集和存储大藏经。国王拉玛三世命令将其建为带有冠状顶部的四面结构,顶部装饰有排列精妙的琉璃瓦和彩色陶瓷。阁楼内墙以包括罗摩衍那和孟人神奇的做饭传统等各种主题的壁画为特色。外墙装饰有以洛卡尼特(Lo-kanit)诗节书写的谚语石刻。帕门德布(Phra Mondob)建筑内的三间开放大堂是为放置佛像、中国瓷器、五彩或本佳容(Banjarong)的陶瓷、经柜和自大城王朝时代传承下来的国宝而建。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม