HOME / Architecture / 戒堂

戒堂戒堂
现今的帕鸟钵苏(Phra Ubosot)
作为庙宇内的主体构,用于进行寺院仪式。它建于拉玛一世统治时期,用于替换现作为讲经堂的原戒堂。帕鸟钵苏(Phra Ubosot) 的建筑风格属于后大城风格,在国王拉玛三世统治时期扩建至如今规模。雕花门窗旁的冠状装饰性门廊由硬木制作而成,这些硬木均经过上漆镀金处理并装饰有镜子。大堂围有庙宇界墙,巨大的佛塔和寺院由双柱廊相连,这种设计符合佛教的宇宙概念。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม