HOME / News / พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค คณะสงฆ์หนเหนือ

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค คณะสงฆ์หนเหนือ


วันที่ 30/06/2566
วานนี้ (๒๙ มิ.ย. ๖๖) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรชั้น ประโยค ๑-๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม