HOME / News / • พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •

• พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •


วันที่ 28/06/2566


วันนี้ (๒๗ มิ.ย. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล ไทยธรรม ย่าม โดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี มาถวายแด่พระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ พร้อมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค พระเถรานุเถระ รับถวายภัตตาหาร ไทยธรรมพระราชทาน ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม