HOME / News / วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วัดพระเชตุพน

วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วัดพระเชตุพน


วันที่ 10/05/2566


 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ
ในการนี้ มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภาคบ่าย พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และพระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม