HOME / News / ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการถวายสักการะ 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการถวายสักการะ 


วันที่ 25/01/2566


 
วานนี้ (๒๔ ม.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายสักการะในการที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะ เข้ากราบถวายสักการะ พร้อมถวายภัตตาหารเพล
 
ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้สนทนาหารือแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์ตำหนักวาสุกรี หอสมุดสันติวัน อาคารตึกกวี เหวียนระวี การพัฒนาพระอารามวัดพระเชตุพน และการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดยานนาวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมเมตตาอำนวยพรการปฏิบัติราชการ ณ กุฏิสมเด็จเจริญอักษร คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงแทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม