HOME / News / วัดโพธิ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๓ ม.ค. ๖๖

วัดโพธิ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๓ ม.ค. ๖๖


วันที่ 27/12/2565


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในค่ำคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนไหว้พระขอพร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต โดยรอบลานวัดโพธิ์ อาทิ พระอุโบสถ  พระวิหารพุทธไสยาส และพระวิหารทั้ง ๔ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน รับน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓ มกราคม ๒๕๖๖  

นอกจากนี้ทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีกำหนดการเพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เริ่มต้นโดยมีกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ การสวดโอเอ้วิหารราย การแสดงนาฏศิลป์ การร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การบรรเลงดนตรีไทย จากคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และจิตอาสา

จากนั้นในเวลา ๒๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๕๙ รูป โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์มงคล ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

และในเวลา ๒๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ทำการต่อไฟพระฤกษ์ประทาน เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคล และพุทธศาสนิกชนรับฟังสัมโมทนียกถามงคลปีใหม่ ในเวลา ๐๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทำการลั่นฆ้องชัย รับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ ครั้ง และจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป ในรุ่งเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๓๑


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม