HOME / News / ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"


วันที่ 13/02/2562


ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"
วันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒