HOME / News / พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ 28/12/2561

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ (๑๔ กุมภาพันธ์)

โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมพิธีนี้ ได้แก่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, โรงเรียนราชินี, โรงเรียนวัดพระเชตุพน,

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ

ทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ให้โอวาทเพื่อความมีสิริมงคล


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม