HOME / News / กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี

กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี


วันที่ 28/12/2561

ตามที่ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคลทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ดิสฺสานุกโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนั้น ได้มีการนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  ทรงรับเชิญเสด็จฯ  ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

     ในการได้นี้ คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม