HOME / News / เจริญศาสนสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม

เจริญศาสนสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม


วันที่ 02/12/2566


เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนไทยประกอบด้วย พระสมณานัมธีราจารย์ เกวิ้กซัน (เดชาธร กิจเสมอ) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานคณะกรรมการศาสนาแห่งชาติ มีนางเจิน ถิ มิง งา รองประธานคณะกรรมการศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และคณะพร้อมด้วย นาย มาย วัน หยุง รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านกิจการชาวเวียดนามโพ้นทะเล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะถวายการต้อนรับและกล่าวหารือปรารภความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์และศึกษาดูงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อในมิติพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม