HOME / Buddha / พระพุทธมารวิชัย

พระพุทธมารวิชัยพระพุทธมารวิชัย

     พระพุทธมารวิชัย หรือ พระเจ้าตรัสในควงไม้พระมหาโพธิ์ เป็นพระประธานพระวิหารทิศตะวันออก มุขหน้า มีขนาดหน้าตักสามศอก เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาอินทร์ เมืองสวรรคโลก แต่พระกรชำรุด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ด้วยนาก แล้วประดิษฐานไว้เป็นพระประธานพระวิหารทิศตะวันออก มุขหน้า ดังปรากฏความใน จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ 1 ว่า

     "...พระพุทธรูปวัดเขาอินเมืองสวรรคดลกหล่อด้วยนากน่าตักสามศอกคืบหาพระกรมิได้ เชิญลงมาบุณะปติสังขรณ์ด้วยนากเสรจ์ แล้วประดิษถานไว้เปนพระประธานในพระวิหารทิศตะวันออกบันจุพระบรมธาตุ์ ถวายพระนามว่าพระเจ้าตรัสในควงไม้พระมหาโพธิ์มีต้นพระมหาโพธิ์ด้วย แลผนังนั้นเขียนเรื่องมารพะจล..."

    ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระนามพระพุทธรูปประธานนพระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้า และจารึกพระนามไว้ที่ฐานว่า "พระพุทธมารวิไชย  อไภรปรปักษ์  อัคพฤกษโพธิภิรมย์  อภิสมพุทธบพิตร"

 

 

 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม