HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


งานนมัสการพระพุทธไสยาส ประจำปี ๒๕๕๗ [13.04.2014]

ด้วยคณะสงฑฆ์วัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธาน ได้จัดงานนักขัตฤกษ์ "นมัสการพระพุทธไสยาส" ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของไทยให้สืบต่อไปอย่างยาวนาน และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ได้มาเป็นประธานเปิดงานนักขัตฤกษ์ นมัสการพระพุทธไสยาส (มหาสงกรานต์ วัดพระเชตุพน) โดยมีพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และเจ้าคณะเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับ

วันที่ 28/12/2561