HOME / WatphoSchool

Study in Wat Pho


  นอกจากการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของสยามแล้ว ในปัจจุบันวัดพระเชตุพนฯ ยังคงส่งเสริมการศึกษาโดยมีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาสำหรับสามเณร และโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไป สำหรับสถานศึกษาและประชาชนที่สนใจความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดโพธิ์ สามารถติดต่อได้ที่แผนกทัศนศึกษา วัดโพธิ์ ท่าเตียน

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม