HOME / Buddha / 帕普他洒萨达佛像

帕普他洒萨达佛像帕普他洒萨达佛像

膝宽4肘

修行佛堂内供奉的大佛

    帕普他洒萨达佛像是原先供奉在坡他兰寺庙的大佛,在拉玛一世国王帕佛陀约华朱拉洛陛下谕旨兴建新的金佛殿之后,下旨将供奉在四面亭寺庙也就是库哈萨完寺庙里的大佛帕普他巴底玛功佛像请来转为供奉在帕彻独彭大寺院中,而原先供奉的佛像则奉旨恭请到修行佛堂内作为大佛供奉,如“关于在拉玛一世时期建造帕彻独彭大寺院的记载铭文”中所示,提到“...供奉在旧佛殿中的膝长4肘的佛像请到修行佛堂作为主佛像供奉...”。

 

   后来到了拉玛四世帕喃格劳昭约华陛下看到,被请来供奉在修行佛堂里的四方大殿的旧大佛像还没有名字,因此特别赐名如刻在石碑上的铭文上所示,

“帕普他洒萨达 .吗哈噶鲁那提坤 .宋他拉他玛坦 .布拉那素达巴披”


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม