HOME / Architecture / 佛像走廊

佛像走廊柱廊

佛像走廊

帕乌钵苏(Phra Ubosot)四周有一部分结构。它是在四个基本方位环绕帕乌钵苏(Phra Ubosot)的双层结构,放有主要的佛像。内部柱廊含有150尊佛像,外部244尊。这些佛像是从北部城市被带至此地。如今,卧佛寺已经对所有佛像进行了修复、上漆和镀金处理。它们全由青铜浇铸,外形完好,形象生动。包括素可泰、清盛、华富里、拉玛铁菩提和大城等不同时期的佛教艺术品组成了柱廊。许多卧佛寺的著名石刻发现于柱廊的圆柱之上。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม