HOME / News / คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประจำปี 2563

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประจำปี 2563


วันที่ 13/02/2563