HOME / News / ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562


วันที่ 01/09/2562


ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒