HOME / News / ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


วันที่ 09/07/2562


ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
เวลา 12.00 น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน พระภิกษุสามเณรวัดพระเชตุพน
เวลา 20.00 น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
วันที่  17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
เวลา 12.00 น. ตักบาตรดอกไม้ พระภิกษุสามเณรวัดพระเชตุพน