TH | EN

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลกิจกรรมการแข่งขัน
งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

 

 
ประกาศ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เรื่องเลื่อนวันการจัดกิจกรรมงาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"
จากวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
-----------------------
เนื่องจากวันที่ ๙ ธันวาคม ๖๑ นี้มีกิจกรรมปั่นจักยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" 
จากพระราชวังดุสิตไปยังคลองลัดโพธิ์ซึ่งมีการปิดถนนหลายเส้นทาง 
จึงไม่สะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
-----------------------
คณะกรรมการจัดงาน วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
สอบถามโทร. 084-779-1754, 081-615-6755,02-226-0335,
 

กิจกรรมการแข่งขัน งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

----------------------------------

ดาวน์โหลด / ระเบียบการแข่งขัน / หนังสือนำ / เนื้อหาการคัดไทย