TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม [24.02.2018]

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในเวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในโครงการปฏิบัติธรรม ณ พระระเบียงพระอุโบสถ (ทิศใต้) ฝั่งพุทธาวาส

____________________________

สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน โดยมี พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ มีคอรส์ประจำทุกเดือน เดือนละ 7 วัน

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม จะมาเช้ากลับเย็น หรือพักค้างก็ได้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 05.00 น.ถึง 17.00 น. (สำหรับผู้ไป-กลับ) ส่วน ผู้พักค้าง เริ่ม 04.00 น. ถึง 21.00 น. (สำหรับผู้พักค้างต้องแจ้งจองที่ก่อน) ในแต่ละวันภาคบ่าย หลังสวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จบ ผู้ปฏิบัติธรรม (โยคี) ผ่อนคลายอิริยาบถ ในการสดัปรับฟังการสาธยายธรรม และโอวาท จากพระเถระผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วย

. . ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอาหารเครื่องบริการ มีสถานพยาบาลเมื่อท่านป่วย อำนวยความสะดวกจอดรถฟรี ครูบาอาจารย์สอนชี้อย่างใส่ใจ.. โดย..คณะพระวิปัสสนาจารย์ ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์ ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

. . สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาให้ด้วย

ติดต่อสอบถาม พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9 (หัวหน้าศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน) 084-176-5862

คุณแมน 061-662-9544 หรือ คุณประไพ 087-923-3859