TH | EN

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัคร คลิ๊กที่นี้  หนังสือเชิญ คลิ๊กที่นี้

_____________________________________________________

 

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา"

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

https://www.facebook.com/watphonews/photos/?tab=album&album_id=727167180719168