TH | EN

เทศน์มหาชาติวัดโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

กำหนดการเทศน์มหาชาติวัดโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ

ติดต่อสำนักงานวัดพระเชตุพน 0-2226-0335, 0-2226-0369, 0-2221-9911