TH | EN

เปิดงานเทศกาลวันตรุษจีนวัดโพธิ์ ปี ๒๕๕๙

เปิดงานเทศกาลวันตรุษจีนวัดโพธิ์ ปี ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

     ด้วยวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเทศกาลวันตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจะพาครอบครัวไหว้พระ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว

ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และสมาคมทวีสหมิตท่าเตียน ชุมชนท่าเตียน

ชุมชนปากคลองตลาด จึงได้จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนขึ้น เพื่อให้ประชาชน

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้ามาร่วมงานในวัดดังกล่าว