TH | EN

มาฆบูชาพุทธศาสนิกชนร่วมใจปฏิบัติธรรม [04.03.2015]

     เมื่อคืนวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ซึ่งถือเป็นวันมาฆบูชา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดกิจกรรมสำคัญๆทางพระพุทธศาสนาหลายอย่าง เริ่งตั้งแต่ การเทศนาสั่งสอนญาติโยม การสวดมนต์ฟังธรรม รวมไปถึงการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ของคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก