TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • งานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

งานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ [11.08.2014]

ภาพบรรยากาศงานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยพระราชวชิราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่และรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมบวชกว่า ๑๕๐ ท่าน