TH | EN

เทศ ๓ ธรรมาสน์ ในเทศการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [10.08.2014]

ในเทศกาลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระเชตุพน  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเทศ ๓ ธรรมาสน์ ภายในพระอุโบสถ  โดยมีพระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.9)  วัดสวนพลู  พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) วัดยานนาวา  และพระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) วัดละหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา