TH | EN

พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี [29.07.2014]

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๖.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้โปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่ได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมสิริอายุ ๙๘ ปี  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและอาลัยยิ่งของญาติโยมที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก