TH | EN

คุณกฤษณะ มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์ [18.07.2014]

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ นี้ทางวัดพระเชตุพน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระสุธีธรรมานุวัตร หรือเจ้าคุณเทียบ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน ได้ให้สัมภาษณ์คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์เจ้าคุณเทียบ

ซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และการพูดคุยเต็มไปด้วยความรู้และภาพบรรยากาศความสวยงามของวัดโพธิ์ในมุมต่างๆ   ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า วัดโพธิ์เต็มไปด้วยเสน่ห์และสีสันและเรื่องราวที่น่าเรียนรู้ของคนทั้งโลกที่จะต้องเดินทางมาเยี่ยมชม ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่เกินเลยเกินไป