TH | EN

จัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ในการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน ได้สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระราชธรรมสุนทร และพระครูโฆสิตวีรธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมกันนี้ทางวัดพระเชตุพน ได้เชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  สร้างความความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง