TH | EN

นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษามาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ [11.06.2014]

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๐ คนมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์เพื่อศึกษาสถานที่สำคัญภายในวัด