TH | EN

ร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ เมืองจันทปูร์ ประเทศอินเดีย [14.05.2014]

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพ็ญเดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชาของประเทศอินเดีย  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม ได้มีบัญชาให้พระอุดรคณารักษ์ เจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ไปปฏิบัติศาสนกิจบวชสามเณรอินเดีย ๒๐๐ รูป ณ วิทยาลัย ดร.อัมเบตการ์ เมืองจันทปูร์ ประเทศอินเดีย   ซึ่งการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจบวชสามเณรอินเดียในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเจริญสืบไป