TH | EN

กิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ [13.05.2014]

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพระอุโบสถของวัดโพธิ์  โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา ด้วยความเลื่อมใส  เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา