TH | EN

รองนายกรัฐมนตรี เยอรมนี เยี่ยมชมวัดโพธิ์ [28.04.2014]

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรี เยอรมนี ด๊อกเตอร์ นิลส์ ชมิท และท่านทูต รอส ชูเซอร์ ได้มาเยือนวัดพระเชตุพนเป็นการส่วนตัว