TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • นายกฯจีน พบปะนักท่องเที่ยวชาวจีนระหว่างเยี่ยมชมวัดโพธิ์

นายกฯจีน พบปะนักท่องเที่ยวชาวจีนระหว่างเยี่ยมชมวัดโพธิ์ [12.10.2013]

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมเยือนวัดพระเชตุพน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง