TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ภาพบรรยากาศการจัดตั้งโรงทานแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

     ตามที่วัดพระเชตุพนได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดตั้งโรงทานและให้บริการอาหารฟรีแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยววัดโพธิ์

พุทธศาสนิกร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

       ตามที่คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

       เมื่อวานนี้ ( วันที่ ๙ มี.ค.) ได้มีคณะข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรม ,เปรียญธรรมสมาคม ฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี รับเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ตลอดทั้งวัน

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

      เมื่อเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวสดุดีถวายพระพรชัย ในวโรกาสพระชนม์มายุ ๕ รอบ

      และในเวลา ๐๙.๔๕ น.ได้มีการเทศน์คาถาพัน โดย ดร.พระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุเทศเทพวราราม เป็นองค์แสดง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมฟังโดยพร้อมเพรียง

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมการศาสนา และกรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าวโดยการจัดเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

 

มาฆบูชาพุทธศาสนิกชนร่วมใจปฏิบัติธรรม

     เมื่อคืนวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ซึ่งถือเป็นวันมาฆบูชา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดกิจกรรมสำคัญๆทางพระพุทธศาสนาหลายอย่าง เริ่งตั้งแต่ การเทศนาสั่งสอนญาติโยม การสวดมนต์ฟังธรรม รวมไปถึงการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ของคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก