TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. ของคืนวันอีงคารที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเชิญชวนเยาวชนไทยบวชสามเณร

    ในช่วงที่เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดเทอม ทางคณะะสงฆ์วัดพระเชตุพนก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยขึ้นมา นั่นก็คือกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และในขณะนี้ทางวัดพระเชตุพนกำลังรับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน  โทรศัพท์ ๐๒.๒๒๖-๔๘๘๗,หรือ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตึกกวีเหวียนระวี  โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๐๓๓๕

เณรน้อยเที่ยววัดโพธิ์

       เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา  สามเณร ๗๒ รูปจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ที่เป็นนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมี พระชัยพร จากแผนกทัศนศึกษา เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ที่เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแห่งนี้ 

ประมวลภาพการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

     ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศการจัดตั้งโรงทานแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

     ตามที่วัดพระเชตุพนได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดตั้งโรงทานและให้บริการอาหารฟรีแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยววัดโพธิ์