TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพนจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

     เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการบรรพชาถึง ๘๒ รูปและก่อนที่จะเริ่มพิธีบรรพชาสามเณรก็ได้มีพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครอง  สร้างบรรยากาศความซาบซึ้งใจระหว่างนาคเณรน้อยและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

นาคเณรน้อยแห่งวัดพระเชตุพน

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน  ได้ทำการปลงผมเยาวชนตัวน้อยๆ ร่วม ๘๐ ชีวิตที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งในปีนี้ บรรยากาศการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และหลังจากปลงผมนาคเสร็จแล้ว นาคเณรน้อยทั้งหมดก็ได้เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่ให้ความเมตตามาดูแลนาคน้อยอย่างใกล้ชิด

นักศึกษาพยาบาลทัศนศึกษาวัดโพธิ์

      วัดโพธิ์ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาของไทยในหลายสาขา  ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา  นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๖๒ คน ได้มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. ของคืนวันอีงคารที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเชิญชวนเยาวชนไทยบวชสามเณร

    ในช่วงที่เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดเทอม ทางคณะะสงฆ์วัดพระเชตุพนก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยขึ้นมา นั่นก็คือกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และในขณะนี้ทางวัดพระเชตุพนกำลังรับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน  โทรศัพท์ ๐๒.๒๒๖-๔๘๘๗,หรือ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตึกกวีเหวียนระวี  โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๐๓๓๕