TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

คณะเลขานุการกองทัพบกวางพานพุ่มถวายรัชกาลที่ ๑ ณ วัดพระเชตุพน

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ได้มีการจัดกิจกรรม "ชาวพระนคร เทิดพระเกียรติ จักรีวงศ์ ศรีสยาม " ณ วัดพระเชตุพน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มาให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักกับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี และในเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเลขานุการกองทัพบกพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกองทัพ ได้มาวางพานพุ่มพระบรมฉายาลัษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระองค์ท่าน

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑‏

    เมื่อเช้าวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานประชุมใหญ่ และงานวันข้าวกันบาตร ครั้งที่ ๑๙  เพื่อให้บรรดาสมาชิกของสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้รับทราบผลการดำเนินงานและ พบปะสังสรรค์พูดคุย ซึ่งบรรดาภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑

     เนื่องในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" สมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑ ) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนา ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมกัน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่๓

     เนื่องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน  

รายการ "เด็ดข่าวเด่น" ช่อง ๗ บันทึกเทปโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์

     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายการ "เด็ดข่าวเด่น"  ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  เป็นประจำ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๕๐๐ -๑๕.๓๐ น.ได้เดินทางมาบันทึกทปโทรทัศน์ที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์