TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

           ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อคืนวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (พ.ม. อุดม พุฒเกิดพันธุ์) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมลงนามถวายพระพร

     เมื่อเช้าวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระวิเชียรธรรมคุณาธาร หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมพระอาจารย์ และสามเณรจำนวน ๘๒ รูป ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

คณะเลขานุการกองทัพบกวางพานพุ่มถวายรัชกาลที่ ๑ ณ วัดพระเชตุพน

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ได้มีการจัดกิจกรรม "ชาวพระนคร เทิดพระเกียรติ จักรีวงศ์ ศรีสยาม " ณ วัดพระเชตุพน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มาให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักกับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี และในเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเลขานุการกองทัพบกพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกองทัพ ได้มาวางพานพุ่มพระบรมฉายาลัษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระองค์ท่าน