TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

        เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ และนับเป็นวันที่ ๒ ของงานบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี เช้าวันที่ ๙ พ.ค. ๕๘

     เมื่อเช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันแรกของพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร  ติสฺสานุกโร เจริญพานิช)  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน 

พระราชเวทีรับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒

      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒   ทั้งนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ร่วมแสดงมุทิตา

ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คืนวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

     เมื่อคืนวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุ๊ป นำโดย คุณวีริศ-คุณพิมพ์วิภา  สกุลชัยวาณิชย์และครอบครัว รวมถึงคุณมงคล สิมะโรจน์ และคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนในการนี้พระราชธรรมสุนทรและพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้ให้การต้อนรับ

พระธรรมไตรโลกาจารย์และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

     เมื่อคืนวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมไตรโลกาจารย์  เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ พร้อมด้วยพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพล.อ.ชัชชม กันหลง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยพิธีสวดพระอภิธรรม จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ต่อไป