TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาถวาย พระพุทธนาคินทรารักษ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก"พระพุทธนาคินทรารักษ์" ขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว แล้วเสร็จ และได้นำมาถวายเพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ในการนี้ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์และพระครูวิริยธำรงค์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับมอบดังกล่าว 

การประชุมร่วมเพื่ออนุรักษ์รูปปั้นฤาษีดัดตนรัชกาลที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พระอุดรคณารักษ์และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ได้รับมอบหมายจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ให้เข้าประชุมร่วมกับนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการอนุรักษ์รูปหล่อฤาษีดัดตน สมัยรัชกาลที่ ๓ จำนวน ๘๐ ท่า ณ ห้องประชุม หอสมุดว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน

 

ภาพบรรยากาศ วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ที่วัดโพธิ์

ประมวลภาพกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ณ วัดพระเชตุพน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา ตั้งแต่พิธีเปิดงาน  การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวีราภรณ์    การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา   ภาพพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสุธีธรรมานุวัตร

 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของโลก      การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สวดโอ้เอ้วิหารราย และการเวียนทียนรอบพระอุโบสถ ที่จะเริ่มเวียนเทียนในเวลา ๒๐.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน 

ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกิด

      ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คุณกฤษน์  ศรีชวาลา พร้อมด้วยครอบครัวและญาติสนิท ได้มาทำบุญในวันคล้ายวันเกิด ที่วัดพระเชตุพน ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาลงมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน รวมถึงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมงานทุกคน