TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๖
สนามสอบที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีเปิดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๐๐ ธันวามคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ดาวน์โหลดรูปผู้เข้ารับทุนและรางวัลทั้งหมด)