TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ปธน. โอบามา เยือนวัดโพธิ์

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ในโอกาสครบรอบ ๑๘๐ ปีของมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย ท่ามกลางการอารักขาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

“จารึกวัดโพธิ์” มรดกความทรงจำแห่งโลก

ถือว่าเป็นข่าวดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศขึ้นทะเบียนจารึก ๑,๔๔๐ แผ่น ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกกันติดปากว่า “วัดโพธิ์” เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of The World) ในบัญชีนานาชาติ